Foutmelding

  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1895 van /data/sites/web/marinus-helsenbe/www/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1895 van /data/sites/web/marinus-helsenbe/www/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1895 van /data/sites/web/marinus-helsenbe/www/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1895 van /data/sites/web/marinus-helsenbe/www/includes/database/query.inc).
Guido Marinus
Guido Marinus
advocaat

Na zijn humaniorastudies (Latijn-Grieks) aan het O.L.V.-van-Lourdescollege te Edegem behaalde Guido Marinus het diploma van kandidaat in de rechten aan het UFSIA (Universitaire Faculteiten St-Ignatius te Antwerpen) in 1969.  Hij studeerde vervolgens aan de KU Leuven en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1972. 

Na zijn legerdienst vatte hij in november 1973 zijn stage bij de Antwerpse balie aan op het advocatenkantoor Schiltz, Doevenspeck, Theunis.  Na einde van die stageperiode opende hij een eigen kantoor te Mortsel (Oude-God), in de Pieter Reypenslei 25, waar het thans nog gevestigd is.

In die bijna 40-jarige carrière als ’omnipracticus’ heeft hij zich vooral toegespitst op het burgerlijk recht (personen- & familierecht : huwelijk, echtscheiding, ouderlijk gezag, alimentatie, goederenrecht : eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,  erfenissen,  verbintenissen- & contractenrecht : huwelijksvermogensrecht, huur, koop, lening, bewaargeving, lastgeving, borgtocht) dit gekoppeld aan een praktijk in diverse domeinen van het handels- en economisch recht (factuurinvorderingen, handelsagentuur, vennootschappen).    

Hij is aan de balie te Antwerpen actief lid van de Vlaamse Conferentie waarvan hij de voorzitter was in het werkingsjaar 1996-1997.

Hij was verscheidene jaren lid van de raad van de Orde van de balie te Antwerpen,  en werd navolgend verkozen als één der vertegenwoordigers van de Antwerpse advocaten in de algemene vergadering der Orde van Vlaamse Balies waarvan hij thans nog deel uitmaakt.

Jan Helsen
Jan Helsen
advocaat

Jan Helsen behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1999.

Hij doorliep zijn stage bij de Antwerpse balie op het kantoor Advant, gespecialiseerd in verzekeringsrecht, en vervoegde nadien het kantoor van Guido Marinus.

Jan Helsen kan bogen op een rijke praktijkervaring in een brede waaier van rechtstakken, gaande van vennootschaps- en verzekeringsrecht tot personen- en strafrecht.

Goem Marinus
Goem Marinus
advocaat

Na zijn humaniorastudies (Latijn-Grieks) aan het O.L.V.-van-Lourdescollege te Edegem studeerde Goem Marinus in 1999 af aan de Vrije Universiteit Brussel als licenciaat in de rechten met een specialisatie in financieel en economisch recht.

Eerder had het studentenuitwisselingsprogramma A.F.S. hem naar de Dominicaanse Republiek gebracht waar hij een jaar school liep aan het Mary Lithgow college in Puerto Plata.

Tijdens zijn stage op het Antwerpse zakenkantoor Dyck leerde hij de rechtstheorie aan de praktijk te koppelen.

De ervaring die hij er opdeed in o.a. verzekerings- en bouwrecht, wendt hij sinds 2004 aan in het kantoor te Mortsel.

Contracten, lichamelijke schade en ondernemingsrecht behoren tot zijn specialiteiten.

Griet Van Dingenen
Griet Van Dingenen
administratief medewerkster

Griet Van Dingenen studeerde in 1979 af als licentiaat vertaler Engels-Duits aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Antwerpen.

Na toegevoegd geweest te zijn aan de persdiensten van het federaal kabinet van Minister van Cultuur Rika De Backer en het economisch kabinet van de eerste voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens, werd zij adjunct-directeur van de Vlaamse zakenclub De Warande te Brussel. Vervolgens was zij 9 jaar als coördinator communicatie verbonden aan het Verbond van Kristelijke Werkgevers (Antwerpen-Brabant).

Sinds 2007 is Griet de administratieve steun en toeverlaat van het kantoor.